Departamentul Securitatea Instalatiilor si Echipamentelor Antiexplozive

Prezentare

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive  funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare:

-    un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de putere;

-     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi;

-     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP

 

Domeniu de activitate

-     activitate de cercetare

-     activitate de evaluare în vederea certificării echipamentelor tehnice în conformitate cu Directiva 94/9/EC–ATEx (transpusă prin HG 752/2004), Directiva 89/686/EEC–EIP (transpusa prin HG 115/2004) şi Directiva Maşini 2006/42/EC (transpusă prin HG 1029/2008)

-     activitate de certificare echipamente Ex

-     activitate de evaluare in situ pentru instalaţiile tehnice în conformitate cu Normativul NEx 01-06/2007

-     activitate de instruire personal:

   • Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor
   • Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice 
   • Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile 
   • Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 
   • Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

CT 1 - Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor

Responsabil domeniu:

dr. ing. Emilian Ghicioi

Nr. tel. :

0722 526396

Adresa de e.mail:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Scurtă descriere a domeniului:

Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor” este un domeniu care se aplică pentru persoanele responsabile cu:

 • efectuarea verificărilor lunare ale explozoarelor, verificări care se efectuează la sediul unităţilor economice care deţin şi utilizează explozoare miniere;
 • efectuarea verificărilor anuale ale explozoarelor, numai în cadrul atelierelor autorizate de către INSEMEX Petroşani în acest scop.

Durata cursului:

Seminarizare: 2 zile

Examinare: 1 zi

Frecvenţa cu care se organizează:

Condiţia minimă pentru desfăşurarea unei sesiuni de instruire/reinstruire şi examinare/reexaminare este ca să existe solicitări pentru minimum 5 candidaţi.

Documentul ce se emite la finalul cursului:

Certificat de atestare a competenţei profesionale .

Certificarea de competenţă are valabilitate numai pentru persoana instruită şi examinată şi numai în cadrul firmei angajatoare care a solicitat acest serviciu.

Valabilitatea documentului emis:

3 ani

Cerinţe pentru participare la curs:

Prezentarea documentelor necesare şi dovada achitării contravalorii cursului.

Documente necesare a fi prezentate la înscriere:

 • Dovadă oficială emisă de persoana juridică a organizaţiei angajatoare, cuprinzând date personale cu referire la nume, prenume, data naşterii, studii, profesie, specializare;
 • Curriculum Vitae cuprinzând succint datele personale şi experienţa profesională în specializarea supusă evaluării, însoţită de copia actului de calificare sau de licenţă profesională;
 • Dacă este cazul, eventuale autorizaţii anterioare referitoare la specializarea revendicată;
 • La prezentare candidatul va semna o declaraţie


 CT 2 - Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice

 

Responsabil domeniu:

dr. ing. Sorin Burian

Nr. tel. :

0727.200 777

Adresa de e.mail:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Scurtă descriere a domeniului:

Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice” este un domeniu care se referă la activitatea de certificare a acelor persoane care deservesc instalaţiile telegrizumetrice din cadrul unităţilor miniere grizutoase (responsabil staţie telegrizumetrică, operator staţie telegrizumetrică, electrician staţie telegrizumetrică).

Instalaţie telegrizumetrică – instalaţia care permite supravegherea centralizată şi automată a metanului de la un anumit număr de puncte de măsură (1¸40 puncte), iar în cazul depăşirii concentraţiei maxime de metan prestabilită, declanşează semnale optice sau acustice de alarmă şi decuplează alimentarea cu energie electrică.      

Durata cursului:

Examinare: 1 zi

Frecvenţa cu care se organizează:

La cererea solicitatorilor

Documentul ce se emite la finalul cursului:

Certificat de competenţă pentru persoanele ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice

Valabilitatea documentului emis:

1 an

Cerinţe pentru participare la curs:

 • Să fie angajat în domeniul pentru care solicită certificarea
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea.

Documente necesare a fi prezentate la înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

 

CT 3 - Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile

 

Responsabil domeniu:

dr. ing. Sorin Burian

Nr. tel. :

0727.200 777

Adresa de e.mail:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Scurtă descriere a domeniului:

” Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi certificare a acelor persoane care desfăşoară lucrări de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile

 

Durata cursului:

Instruire: 2 zile

Examinare: 1 zi

Frecvenţa cu care se organizează:

La cererea solicitatorilor

Documentul ce se emite la finalul cursului:

Certificat de competenţă pentru persoanele responsabile cu activitatea de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile

 

Valabilitatea documentului emis:

1 an

Cerinţe pentru participare la curs:

 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea.

Documente necesare a fi prezentate la înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

 

 

CT4 - Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Responsabil domeniu:

dr. ing. Sorin Burian

Nr. tel. :

0727.200 777

Adresa de e.mail:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Scurtă descriere a domeniului:

Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea certificării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive

Durata cursului:

Seminarizare: 3 zile

Examinare: 2 zile

Frecvenţa cu care se organizează:

Lunar

Documentul ce se emite la finalul cursului:

Certificat de competenţă

Valabilitatea documentului emis:

3 ani

Cerinţe pentru participare la curs:

 • Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită certificarea;
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea (se întocmeşte cu ocazia seminarizării) .

Documente necesare a fi prezentate la înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

 

 

 

CT5 - Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Responsabil domeniu:

dr. ing. Sorin Burian

Nr. tel. :

0727.200 777

Adresa de e.mail:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Scurtă descriere a domeniului:

Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea autorizării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive

Durata cursului:

Seminarizare: 3 zile

Examinare: 2 zile

Frecvenţa cu care se organizează:

Lunar

Documentul ce se emite la finalul cursului:

Autorizaţie

Valabilitatea documentului emis:

3 ani

Cerinţe pentru participare la curs:

 • Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită autorizarea;
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea (se întocmeşte cu ocazia seminarizării).

Documente necesare a fi prezentate la înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

 

Contact

Dr. ing. Sorin Burian – CS I - Şef Departament

Tel 0727/200777

0254/541621 (int 177)

0254/541622 (int 177)

0727/200770 (int 177)

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.