Departamentul Securitatea Resurselor Minerale

Directii de cercetare

 • Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:
 • Securitate și sănătate în muncă;
 • Protecția mediului;
 • Explozii de gaze/vapori/pulberi combustibile;
 • Medii explozive și/sau toxice datorate substanțelor chimice periculoase;
 • Explozivi de uz civil.
 • Aerajul minier;
 • Aeraj şi ventilației industriale;
 • Gazelor explozive și toxice;
 • Focurilor și incendiilor subterane;
 • Măsuri de prevenire şi combatere a fenonenului de combustie spontană;
 • Proiectarea şi optimizarea reţelelor de aeraj general;
 • Proiectarea şi optimizarea reţelelor de aeraj auxiliar;
 • Proiectarea, optimizarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială;
 • Studiul regimului gazodinamic la nivelul reţelei de lucrări miniere în restrângere şi/sau închidere;
 • Posibilităţi de valorificare superioară a gazelor combustibile cantonate în zăcământ.
 • Dezvoltarea de parteneriate de cercetare între institute, ca baza a unui transfer tehnologic eficient si adecvat;
 • Dezvoltarea de parteneriate între unitati de cercetare si organizatii diverse, în scopul largirii posibilitatilor de transfer tehnologic;
 • Dezvoltarea de proiecte (în cadrul programelor naţionale si internationale), în domeniile aerajului minier, metodelor de prevenire şi combatere a fenomenelor şi dezastrelor miniere. 

Prezentare

Activitatea desfăşurată în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale se înscrie în domeniul realizării de cercetări ştiinţifice (fundamentale şi aplicative), transfer tehnologic şi alte servicii de specialitate, efectuate în condiţii optime de calitate, cu rezultate performante în ceea ce priveşte posibilităţile de valorificare, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea gradului de securitate şi sănătate în muncă.

De asemenea, se urmăreşte să se asigure o dezvoltarea continuă a domenilor de activitate, în vederea satisfacerii la un nivel calitativ ridicat a tuturor solicitărilor din partea agenţilor economici beneficiari, în strânsă concordanţă cu modificările legislative produse ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.

Domeniu de activitate

În cadrul departamentului se desfășoară următoarele tipuri de activități;
- cercetare -dezvoltare (aplicativă);
- încercări de laborator /experimentări;
- asistenţă tehnică;
- servicii de specialitate;
- consultanţă;
- instruire personal;
- diseminarea rezultatelor;
- transfer tehnologic.
- securitate şi sănătate în muncă
- medii (atmosfere) explozive
- explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile
- substanţe şi preparate chimice periculoase
- procese chimice care pot genera explozii în instalaţii tehnologice

Laboratoare de cercetare

Din cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale fac parte următoarele entităţi şi anume:


Contact

Șef Department - dr. ing. Lupu Constantin
Şef Laborator S.M.V.I - dr.ing. Cioclea Doru
Şef Laborator A.F.C. - Drd. chim. Maria Prodan

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.