Evenimente

În perioada 29 martie – 2 aprilie 2017, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani a participat la al 45-lea Salon Internațional de Invenții de la Geneva, Elveția, considerat a fi cel mai prestigios eveniment la nivel mondial în domeniul inventicii.

Salonul a fost organizat sub înaltul patronaj conferit de Guvernul Federal Elveţian, Statul şi Oraşul Geneva, precum şi de Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală-OMPI.

Standul de prezentare al României realizat sub egida Ministerului Cercetării și Inovării, care a asigurat selecția invențiilor și plata participării acestora la Salon, a reunit un număr de 40 de invenții din diferite domenii.

In urma jurizării celor peste 2000 de lucrări prezentate la Salon, membrii Juriului Internațional au decis acordarea a 34 de medalii de aur și a 8 medalii de argint pentru invențiile românești, cărora li s-au adăugat și 10 premii speciale. În urma participării la concurs, INSEMEX Petroșani a obținut 2 medalii de aur, o medalie de argint precum și unul dintre cele 10 premii speciale.

La acest eveniment, delegația INSEMEX a fost condusă de domnul Dr.ing. George Artur Găman - Director General, cu participarea domnilor Dr ing. Emilian Ghicioi – Director Tehnic, respectiv Dr.ing. Doru Cioclea – Șef al Laboratorului Securitate Minieră și Ventilație Industrială, cercetătorii din Petroșani prezentând 3 invenții, toate acestea fiind apreciate și medaliate, după cum urmează:
- Medalie de Aur, pentru invenția "Metodă de identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de aeraj".
- Medalie de Aur, pentru invenția "Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice"
- Medalie de Argint, pentru invenția "Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj".Pentru lucrarea "Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice", echipa INSEMEX a primit de asemenea un premiu special din partea Corporației pentru Știință și Parcuri Tehnologice din Hong Kong.


Pe data de 31 martie 2017, delegația României a participat de asemenea la conferința internațională organizată de Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală-OMPI, care numără 189 de State Membre, pe parcursul conferinței fiind abordate și subiecte din sfera sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare din România. De asemenea, s-a dezbătut subiectul contribuției și suportului organizației WIPO pentru țările aflate în tranziție sau în curs de dezvoltare.

 


 

În perioada 22-24 martie 2017, la Cluj- Napoca, a avut loc cel mai mare salon de inventică din Transilvania de Nord, ProInvent 2017. Devenit deja o tradiție în viața științifică românească, salonul, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării și Academiei de Științe Tehnice din România, Filiala Cluj, a sărbătorit în acest an a XV-a ediție.

Evenimentul a reunit peste 70 de entităţi participante: universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, persoane fizice din țară și din străinătate (Republica Moldova, Belarus și Iran) și reprezintă anual un prilej de întâlnire cu potenţialii utilizatori şi cu publicul larg.

Tematica Salonului a fost diversificată, cuprinzând invenții și inovații din diverse sfere de interes: materiale, procese si produse inovative (energie, mediu, sănătate, agricultura, resurse, etc.). Au fost înscrise pentru jurizare peste 370 de invenţii care acoperă variate domenii ale ştiinţei şi tehnicii, de la produse agricole, proteze ortopedice, mecatronică, securitate industrială, industrie alimentară, sisteme de climatizare a habitatului, filtre de aer, la roboți, noi derivați chimici, produse naturiste, produse cosmetice și altele.

În afara evenimentelor expoziționale, s-au desfășurat în paralel o serie de workshop-uri și prezentări: sesiuni demonstrative ale creativității studenților, prezentare proiecte de cercetare Orizont 2020, prelegeri despre invenții, înregistrarea lor, protecția juridică, dreptul de proprietate intelectuală, atât în România, cât și in spațiul european, in viziunea Oficiului de Stat, Invenții si Mărci OSIM, atât pentru studenți, cât și pentru cercetători, lansări de carte.

INSEMEX a prezentat cele mai noi rezultate ale cercetărilor efectuate în decursul ultimilor ani, rezultate care au fost diseminate atât prin cereri de brevet de invenție, cât și prin participarea și publicarea de articole la diverse manifestări științifice pe plan național și internațional, astfel:
- Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile, autori: drd. chim. Maria Prodan, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Emilian Ghicioi, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu, ing. Dan Gabor, drd. ing. Nicolae Vlasin, dr. ing. Adrian Jurca, drd. ing. Andrei Szollosi Moța, drd. ing. chim. Irina Nălboc, drd. ing. Marius Cornel Șuvar - cerere brevet de invenţie A2016 00750;
- Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze, autori: Drd. ing. Nicolae-Ioan Vlasin, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu, Dr. ing. Daniel Pupăzan, Drd. chim. Maria Prodan, Dr. ing. Angelica Nicoleta Călămar, Dr. ing. Doru Cioclea, Drd. ing. chim. Irina Nălboc, Drd. ing. Marius Cornel Șuvar, Ing. Gheorghe – Daniel Florea - cerere brevet de invenţie A 2016 00788;
- Metodă de rezolvare apriori a unei rețele de aeraj afectată de un fenomen de explozie, autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, dr. ing. Cristian Tomescu, dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu, drd. ing. Marius Morar - cerere brevet de invenţie A 2014 00953;
- Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice, autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Emeric Chiuzan, dr. ing. Cristian Tomescu, drd. ing. Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Cornel Șuvar, dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu - cerere brevet de invenţie A 2015 00163.
Dintre inovațiile prezentate de către cercetătorii INCD INSEMEX și enumerate mai sus, primele două au fost medaliate cu Diploma de Excelență și Medalia de Aur Pro Invent.

 

 


 

 

În perioada 13-14 septembrie 2016, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani a organizat cea de-a 22-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa. Evenimentul a fost organizat la Hotelul Novotel Bucureşti, beneficiind de sprijin şi susţinere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi avut ca temă principală de dezbatere problemele de Mediu, Securitate şi Sănătate în Muncă în industria minieră, la şedinţa de lucru participând peste 30 de personalităţi, conducători ai  Autorităţilor Miniere de Stat din Anglia, Austria, Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Irlanda de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia şi Ungaria.

A 22-a întâlnire a contribuit la schimbul de cunoştinţe, informaţii şi experienţe cu privire la problemele de mediu, securitate şi sănătate în muncă în activitatea minieră din ţările participante. S-a identificat necesitatea ca activitatea minieră să continue, astfel încât să fie menţinută securitatea energetică şi furnizarea de materii prime, având în vedere şi preocupările pentru protecţia mediului înconjurător. De asemenea, reprezentanţii autorităţilor au stabilit ca fiind necesară promovarea unei noi imagini a mineritului, existând o multitudine de exemple de bune practici în care activitatea minieră desfăşurată în mod responsabil conduce la un impact de mediu minimizat, în acelaşi timp generând areale utilizate pentru agricultură sau baze de agrement.

Ținând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii din 2014 care s-a desfășurat in Dublin, Autoritățile Miniere din Anglia, Austria, Finlanda, Irlanda de Nord şi Serbia au prezentat şi au notificat celelalte ţări participante asupra unor accidente miniere majore ce au avut loc în industria lor minieră, în anul precedent. Notificarea asupra unor astfel de experienţe şi împărtăşirea cunoştinţelor dobândite în urma lor va continua şi în cadrul următoarelor întâlniri anuale.

Participanţii au stabilit de comun acord extinderea cooperării între Autorităţile Miniere de Stat din Europa privind temele de interes comun sau cele de interes general, precum şi furnizarea de asistenţă reciprocă, evitând duplicarea activităţii lor cu cea a altor Organisme Europene. Statele care nu au participat până acum la aceste întâlniri vor fi invitate la acţiunile viitoare, iar o invitaţie deschisă de participare va fi lansată şi către organismele relevante ale Comisiei Europene.

La finalul şedinţei de lucru, conducătorii Autorităţilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-se tema de anul viitor a întâlnirii care va avea loc în anul 2017 în Slovacia, şi anume “Politica privind materiile prime şi impactul acesteia asupra exploatării zăcămintelor de minerale utile”. În acelaşi timp, autorităţile din Austria şi Germania şi-au manifestat  interesul de organizare şi au lansat invitaţia de participare la următoarele întâlniri anuale din 2018, respectiv 2019.

 

 

 


 


În perioada 25-27 mai 2016, Casa Tineretului din Timişoara a găzduit cea de a doua ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii “TRAIAN VUIA”, la această ediţie participând 222 de proiecte de inventică, din 12 ţări.

 

La evenimentul organizat de Societatea Inventatorilor din Banat au participat şi cercetătorii de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, prezentând rezultatele cercetărilor efectuate în ultimii ani , care au fost diseminate atât prin cereri de brevet de invenție, cât și prin participarea și publicarea de articole la diverse manifestări științifice pe plan național și internațional. Toate cele patru invenţii prezentate de cercetătorii din Petroşani în cadrul salonului ai fost apreciate şi premiate, după cum urmează:

 

- Medalie de Aur şi Diplomă de Excelenţă pentru invenţia “Metodă de determinare a eficienţei reţelelor complexe de aeraj”, elaborată de colectivul format din Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Corneliu Boantă, Dr. ing. Marius Darie, Dr. ing. Cristian Tomescu, Ing. Emeric Chiuzan, Drd. ing. Marius Morar

 

- Medalie de Aur pentru invenţia “Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării şi a undei de presiune în cazul exploziilor”, elaborată de colectivul format din Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Lupu Constantin, Dr. ing. Sorin Burian,  Dr. ing. Mihaela Părăian, Drd. chim. Maria Prodan, Ing. Dan Sorin Gabor,  Dr. ing. Vlad Păsculescu, Drd. ing. Nicolae Vlasin, Drd. chim. Andrei Szollosi Mota, Drd. ing. Marius Şuvar, Drd. ing. chim. Irina Vasilica Nălboc

 

- Medalie de Argint şi Premiu Special pentru invenţia “Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile”, elaborată de Dr. ing. Daniel Pupăzan, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Cosmin Ilie, Drd. ing. Marius Şuvar

 

- Medalie de Bronz şi Premiu Special pentru invenţia “Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă”, elaborată de Dr. ing. Marius Darie, Dr. ing. Sorin  Burian, Dr. ing. Jeana Ionescu, Dr. ing. Tiberiu Csaszar, Dr. ing. Lucian Moldovan, Ing. Adriana Andriş, Ing. Daniela Botar

 

 


 

9-11 mai 2016, Sibiu, Romania - INCD INSEMEX Petroşani, în calitate de unic organism de certificare a produselor din Romania, notificat la Bruxelles, cu numărul NB 1809, pentru produsele aflate sub incidența Directivelor Europene 2014/28/UE - Explozivi pentru uz civil şi 2013/29/UE – Articole pirotehnice, a găzduit la Sibiu, în perioada 9-11 mai 2016, cel de-al 17-lea Forum al Organismelor Notificate pentru Articole Pirotehnice, respectiv cel de-al 25-lea Forum al Organismelor Notificate pentru Explozivi de Uz Civil.

Cele două întâlniri la care au luat parte reprezentanții Organismelor Notificate din Statele Membre ale Uniunii Europene, precum Bulgaria, Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Spania, reprezentanţi ai autorităţilor statului şi ai Comisiei Europene care reglementează domeniile explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice, au reprezentat un bun prilej pentru discuţii şi dezbateri tehnice privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate aplicabile acestor produse în vederea introducerii lor piaţa Uniunii Europene, în conformitate cu cerinţele expuse de noile Directive Europene.
Este pentru a doua oară când INCD INSEMEX Petroşani organizează aceste întâlniri în România, prima dată fiind organizat la Bucureşti, în anul 2009.

Cu prilejul celor două forumuri, participanţii au efectuat şi o vizita la sediul institutului în Petroşani, fiindu-le prezentate domeniile şi direcţiile principale de cercetare, departamentele şi laboratoarele de încercări, dar mai ales Poligonul de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice şi infrastructura de care acesta dispune, deschizând astfel noi oportunităţi de colaborare în aceste domenii de interes comun.

 


 

Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii "Pro Invent" 2016 - 23-25 martie 2016

In perioada 23-25 martie 2016, INCD INSEMEX a participat, in calitate de expozant, la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii "Pro Invent" – Ediția a XIV-a - 2016, manifestaţie organizată de Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică.

Marcă înregistrată a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, salonul a reunit peste 60 de entităţi participante: universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, persoane fizice din țară și din străinătate (Republica Moldova, Belarus și Iran) și reprezintă anual un prilej de întâlnire cu potenţialii utilizatori şi cu publicul larg.

Tematica Salonului a fost diversificată, cuprinzând invenții și inovații din diverse sfere de interes: materiale, procese si produse inovative (energie, mediu, sănătate, agricultura, resurse, etc.). Peste 350 de invenţii au fost înscrise pentru jurizare şi acoperă variate domenii ale ştiinţei şi tehnicii, de la noi specii de plante, protecţia mediului, tehnică de calcul, telecomunicaţii, securitate industrială, automatizări şi până la recuperarea metalelor rare din haldele de steril şi implanturi ortopedice.

Au fost prezentate lucrări brevetate sau în curs de brevetare (cu documentația depusă), elaborate în ultimii cinci ani, care nu au mai fost premiate la edițiile anterioare.

INSEMEX a prezentat cele mai noi rezultate ale cercetărilor efectuate în decursul ultimilor ani, rezultate care au fost diseminate atât prin cereri de brevet de invenție, cât și prin participarea și publicarea de articole la diverse manifestări științifice pe plan național și internațional. Toate cele șase cereri de brevet au fost apreciate și premiate de către comisia de jurizare, astfel:

- Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A 2014 00943, premiată cu Diplomă de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune Specială ;
- Metodă de determinare cantitativă a debitului de aer pierdut prin spațiul exploatat, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A 2012 00039 – premiată cu Diplomă de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune Specială;
- Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A 2015 00740 – premiată cu Diplomă de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune Specială;
- Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării și a undei de presiune în cazul exploziilor, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A 2015 00739 – premiată cu Diplomă de Excelență Pro Invent;
- Metodologie de evaluare a interfețelor de protecție cu caracteristică liniară pentru instalațiile de curenți slabi din spațiile cu pericol de atmosferă explozivă – premiată cu Diplomă de Excelență Pro Invent;
- Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A 2011 00356 – premiată cu Diplomă de Excelență Pro Invent.

 


 

Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România - 19 noiembrie 2015

Sărbătorită în fiecare an la 19 noiembrie, Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România a fost instituită în anul 1994, prin Hotărârea Guvernului nr.764 și a fost aleasă astfel ca fiind ziua de naștere a savantului de origine română, George Emil PALADE, laureat al Premiului Nobel. Ea aduce un omagiu Comunității celor care s-au dedicat nobilei munci de concepție intelectuală, celor care caută răspuns problemelor societății și creează noi valori ale cunoașterii spre beneficiul ei.

Inventivitatea remarcabilă a cercetătorilor și proiectanților români, dovedită prin rezultatele obținute în numeroase confruntări naționale și internaționale și recunoscute prin premiile acordate, constituie o dovadă în plus a potențialului de care dispune cercetarea-dezvoltarea autohtonă și a cărui valorificare constituie o oportunitate deosebită.

Cu prilejul aniversării Zilei Cercetătorului și Proiectantului din România INCD INSEMEX Petroșani vă invită joi - 19 noiembrie 2015, ora 12:00, la evenimentul Ziua Porților Deschise, ocazie cu care vor putea fi vizitate Departamentele de cercetare, laboratoarele INSEMEX si facilitățile de încercare. Evenimentul va avea loc în intervalul orar 12:00-17:00 la sediul INCD INSEMEX (Petroșani, Strada General Vasile Milea, Nr. 32-34, Jud. Hunedoara).
La orele 15.00 si 16.00 se vor efectua 2 vizite successive la Poligonul de Explozivi și Tehnici de Împușcare, participarea la acestea fiind condiționată de înscrierea prealabilă (e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , tel. 0254541621).

Vă așteptăm cu drag!


 

14-17 octombrie 2015 - București - Salonul Cercetării Românești 2015

În perioada 14-17 octombrie, INCD INSEMEX a participat, în calitate de expozant, la Salonul Cercetarii Românești – 2015, organizat in cadrul Târgului Internațional pentru Tehnologii și Echipamente Industriale TIB 2015. Acest eveniment a făcut parte dintr-o serie de evenimente importante, desfășurate în acceași perioadă, dintre care putem enumera: INVENTIKA – Salonul de invenții și inovații, ExpoEnergie – Târgul International de energie regenerabilă, energie convențională, echipamente și tehnologii pentru industria de petrol si gaze naturale, respectiv Fabricat în România – Târgul produselor tradiționale românești.

Salonul Cercetării Românești a constituit un cadru adecvat comunicării și schimbului de idei atât între cercetători, profesori, inventatori, universități și institute de cercetare, cât și în vederea stabilirii relațiilor de colaborare între mediul de cercetare și firmele de consultanță specializate în elaborarea proiectelor și atragerea fondurilor europene, prin Programul European pentru Cercetare și Inovare, Horizon 2020. In pavilionul C2 au fost prezente circa 55 de universități, institute naționale de cercetare – dezvoltare sau organizații cu activități în sfera cercetării.

INSEMEX a prezentat cele mai noi rezultate ale cercetărilor efectuate în decursul ultimului an, rezultate care au fost diseminate atât prin cereri de brevet de invenție, cât și prin participarea și publicarea de articole la diverse manifestări științifice pe plan național și internațional.

Delegația INCD INSEMEX a purtat o serie de discuții cu reprezentanți ai comisiei de specialitate din partea Ministerului Educației Naționale – Autoritatea pentru cercetare științifică și inovare, prin care au fost descrise cele 8 lucrări prezentate, precum și cu reprezentanți ai altor autorități sau ai mediului universitar și industrial, de stat și privat. Acestora li s-a prezentat domeniul de competență al institutului, direcțiile principale de cercetare, precum și gama de servicii oferite.


 

15-16 septembrie 2015Helsinki, Finlanda - Cea de-a XXI-a Întâlnire a Autorităţilor Miniere de Stat din Europa

DSCF9104În perioada 15.09.2015 - 16.09.2015, o delegație a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, condusă de domnul Director General Dr. Ing. George Artur GĂMAN, a participat la cea de-a XXI-a Întâlnire a Autorităților Miniere de Stat din Europa. Întâlnirea s-a desfășurat în Helsinki, Finlanda, având ca participanți reprezentanți ai autorităților miniere de stat din 13 state membre: Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Slovacia și Suedia.

Tema tratată în cadrul întâlnirii din acest an a fost reprezentată de acceptabilitatea socială a activităților miniere în Europa. Deși activitățile miniere au avut în trecut un impact negativ, practicile miniere moderne instituite prin norme legislative sunt desfășurate într-un mod acceptabil social și sigur pentru mediul înconjurător, cu multe aspecte pozitive. Nevoia de a obține și menține suportul celor ce locuiesc în zonele afectate de activități miniere a fost recunoscută de către toate țările participante. Autoritățile Miniere de Stat din Europa vor continua colaborarea privind probleme specifice importante, dar si privind problemele de interes general, inclusiv asistența comuna cu privire la acceptabilitatea sociala a mineritului, evitând duplicarea activităților altor organisme Europene.

Ținând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii din 2014 care s-a desfășurat în Dublin, Autoritățile Miniere din Austria, Estonia, Irlanda și Polonia au prezentat și au notificat celelalte țări participante asupra unor accidente miniere majore ce au avut loc in industria lor miniera, in timpul scurs de la cea de-a XX-a Întâlnire din Irlanda.

In cadrul ceremoniei de încheiere a întâlnirii s-a semnat Memorandumul de Înțelegere dintre Autoritățile Miniere de Stat din Europa, prin care s-au concluzionat principalele beneficii ale acestei manifestări ajunsa la cea de-a XXI-a ediție. La invitația reprezentanților INCD INSEMEX Petroșani, cea de-a XXII-a Întâlnire a Autorităților Miniere de Stat din Europa va avea loc in Romania in 2016. In cadrul întâlnirii ce va fi găzduită de INCD INSEMEX Petroșani în 2016 vor fi tratate si discutate probleme de mediu, securitate și sănătate cu privire la activitatea miniera din Europa.

 

 


 05-12 septembrie 2015 - Hanovra, Germania - Cea de-a 7-a Conferință a Organismului Internațional de Salvare Minieră - IMRB 2015

DSC 84812În perioada 05.09.2015 - 12.09.2015, o delegație a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, condusă de domnul Director General Dr. Ing. George Artur GĂMAN, a participat la cea de-a 7-a conferință a International Mines Rescue Body din Hanovra, Germania. Organismul se ocupă cu activități de salvare minieră și prim ajutor, stingerea focurilor în subteran precum și alte alte activități legate de pericolele din subteran. International Mines Rescue Body (IMRB) a fost fondat în mai 2001 ca o asociație non- profit a organismelor de salvare din întreaga lume. Membrii IMRB sunt Cehia, Franța, SUA, România, Slovacia, Africa de Sud, Australia, Marea Britanie, Polonia, Canada, China, Germania, India, Ucraina, Noua Zeelandă, Norvegia, Austria, Mongolia, Rusia, Vietnam, Zambia și Kazahstan.

În cadrul conferinței au fost dezbătute aspecte privind sistemele de management a crizelor, strategii îmbunătățite de salvare și autosalvare, planificarea intervențiilor, antrenamentul și autorizarea salvatorilor, echipament tehnic specific echipelor de salvare minieră, ghiduri de salvare, noi soluții tehnice și strategii pentru viitor, echipamente auxiliare pentru urgențele medicale.

Au fost facute vizite de lucru la mina Ibbenbüren și la firma Dräger.

Domnul Director General George Artur Găman a prezentat lucrarea cu titlul Regulation For Romanian Mining Rescue Teams Intervention


 

9 -12 septembrie 2015 - Iași - Conferinţa Internaţională Managementul şi Ingineria Mediului (ICEEM 08) 

Conferinţa Internaţională Managementul şi Ingineria Mediului (ICEEM 08) a fost organizată în perioada 9 -12 septembrie 2015 de Universitatea Tehnică din Iaşi "Gheorghe Asachi".

Programul simpozionului a cuprins 8 sesiuni, prezentări de postere şi a reunit participanţi din 22 de ţări.

Din partea INCD INSEMEX – Petroşani au fost delegate trei persoane în vederea susţinerii de lucrări, respectiv dr. ing. Călămar Angelica, dr. ing. Kovacs Marius şi drd. Chim. Szollosi-Moţa Andrei.
Cea de-a 8-a Conferinţă Internaţională (ICEEM 08) a contribuit la schimbul de cunoştinţe, informaţii si experienţe in domeniul protecţiei mediului.

Caracterul internaţional şi înaltă ţinută ştiinţifică al acestei întâlniri au fost date de prezenţa specialiştilor din mai multe ţări, cu o bogata experienţa in domeniile de interes, reprezentând o bună oportunitate pentru schimbul de informaţii şi acumularea de noi cunoştinţe.

 


 


25-27 martie 2015 - Cluj-Napoca - Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT"

INCD INSEMEX Petroşani a participat la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT"- Editia a XIII-a, care a avut loc la Cluj Napoca, în perioada 25 - 27 martie 2015, cu următoarele invenţii:

1. METODĂ DE DETERMINARE A PARAMETRILOR AERODINAMICI Hse şi Rse, SPECIFICI SPAŢIULUI EXPLOATAT
- Autori: dr.ing. Doru Cioclea, dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. Ion Toth, ing. Ion Gherghe, drd.ing. Cristian Tomescu, ing. Corneliu Boantă, drd.ing. Florin Rădoi

2. SISTEM DE ÎNCHIDERE RAPIDĂ PENTRU LUCRĂRILE MINIERE SUBTERANE
- Autori: dr.ing. Emilian Ghicioi, dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. Cioclea Doru, dr.ing. Ion Toth, dr.ing. Sorin Burian, dr.ing. Artur George Găman, dr.ing. Mihaela Părăian, drd.chim. Maria Prodan, dr.ing. Jeana Ionescu

3. STAND PENTRU CONDIŢIONAREA CAPSELOR DETONANTE ELECTRICE / NEELECTRICE LA PRESIUNE HIDROSTATICĂ ŞI TEMPERATURĂ
- Autori: drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi, dr.ing. Dragoş Vasilescu, dr.ing. Attila Kovacs, ing. Ilici Ştefan, drd.ing. Ilie – Ciprian Jitea

4. SURSĂ DE IMPULSURI SCURTE DREPTUNGHIULARE PROGRAMABILE DE CURENT PENTRU ÎNCERCAREA COMPONENTELOR BARIERELOR DE SECURITATE DIN CADRUL INSTALAŢIILOR DE CURENŢI SLABI DIN SPAŢIILE CU PERICOL DE ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ
– Autori: dr. ing. Marius Darie, dr. ing. Sorin Burian, dr. ing. Jeana Ionescu, dr. ing. Tiberiu Csaszar, dr. ing. Lucian Moldovan, ing. Adriana Andriş, ing. Daniela Botar

5. METODĂ DE DETERMINARE A DISPERSIEI GAZELOR LA NIVELUL ABATAJELOR DUPĂ PRODUCEREA UNUI FENOMEN DE EXPLOZIE
- Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi,
ing. Ion Gherghe, ing. Corneliu Boantă, ing. Emeric Chiuzan, ing. Dorel Tamaş

6. METODĂ DE DETERMINARE A STRUCTURII UNEI REŢELE DE VENTILAŢIE AFECTATE DE UN FENOMEN DE EXPLOZIE
- Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr.ing. Emilian Ghicioi,
ing. Ion Gherghe, ing. Florin Rădoi, ing. Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Şuvar

În urma jurizării, INCD INSEMEX a obținut 3 medalii de aur.

 


 

25-26 februarie 2015 - Katowice, Polonia - Eveniment de brokeraj ştiinţific

În perioada 25-26 februarie 2015, la Katowice - POLONIA, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX a participat la un eveniment de brokeraj științific organizat de Institutul Central Minier – GIG Katowice, sub auspiciile asociației Euracoal (Asociația Europeană a Cărbunelui şi Lignitului), partener socio-profesional al Comisiei Europene pentru Programul de Cercetare Cărbune și Oțel (Research Fund for Coal and Steel - RFCS).

Premergător startului întâlnirii de lucru organizate de Euracoal, Directorul General al INSEMEX Petroșani, domnul Dr. Ing. George Artur GĂMAN s-a întâlnit cu omologul său de la Institutul Central Minier – GIG, Prof.Dr.hab. Józef DUBIŃSKI, cei doi parafând un acord de colaborare tehnico-științifică între instituțiile pe care le reprezintă.

După semnarea acordului de colaborare dintre INSEMEX și GIG, delegația INSEMEX, care pe lângă Directorul General al institutului – Dr. Ing. George Artur GĂMAN a cuprins conducători din domeniile de activitate ştiinţifică ale institutului, a participat la două zile de dezbateri și corelări de idei, în vederea stabilirii de consorții și propuneri de proiecte de cercetare care să fie elaborate și depuse în acest an la competiția din luna Septembrie a Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel, pornindu-se de la prioritățile eligibile ale acestui program European de cercetare.

În data de 25 Februarie 2015, toate ideile CD au fost discutate și grupate ca schițe de propuneri de proiecte. Au existat doar câteva idei care nu au putut fi integrate în aceste proiecte, datorită lipsei de compatibilitate sau de parteneri. Pentru majoritatea propunerilor de proiecte au fost numiți coordonatorii. Cu toate acestea, unii dintre ei au ales să acționeze doar în calitate de persoană preliminară de contact pentru a prezida ședința grupului de lucru restrâns de a doua zi. Propunerile scurte individuale (sub-proiecte) au fost regrupate în propuneri potențiale de proiecte pe care participanții le-au discutat în ședințele inițiale ale grupurilor restrânse (30 de minute fiecare) la data de 26 Februarie 2015.

Toti participanții din cadrul unei propuneri comune au fost rugați să contacteze coordonatorul în zilele ulterioare pentru a nominaliza o persoană de contact ce reprezintă compania respectivă în discuțiile cu coordonatorul. 

Coordonatorul este răspunzator de organizarea pregătirii proiectului și de scrierea propunerii finale. El este liber să aleagă modul în care va realiza cooperarea cu ceilalți parteneri. Toti partenerii sunt obligați să asiste și să furnizeze coordonatorului în timp util contribuțiile lor pentru dezvoltarea proiectului.


Ca urmare a ideilor de teme de cercetare propuse spre rezolvare de specialiștii INSEMEX, institutul a fost acceptat ca partener în cinci consorții de cercetare pentru dezvoltarea a cinci potențiale propuneri de proiecte. Din consorţiile formate fac parte institute de cercetare, universităţi şi agenţi economici din Europa: Institutul Național pentru Mediu Industrial și Riscuri – INERIS Franța, Institutul Central Minier – GIG Polonia, DMT Germania, Institutul pentru Tehnologii Inovative - EMAG Polonia, Geocontrol Spania, Universitatea Nottingham şi Universitatea Exeter - Marea Britanie, Centrul de Cercetare și Tehnologii – CERTH Grecia, Institutul Poltegor – Polonia, Institutul pentru Tehnologii Miniere – KOMAG Polonia, Subterra – Spania, Institutul de Cercetare pentru Cărbune Brun VUHU – Republica Cehă, Universitatea Aachen & RAG Mining Solutions Germania.


 

16 octombrie 2014 - MASA ROTUNDĂ cu tema: “Riscuri, Salvare și Mediu”

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate de cercetare-dezvoltare-inovare, în data de 16 octombrie 2014, a fost organizată la INCD-INSEMEX Petroşani, în cadrul Departamentului Securitate Industrială, o masă rotundă cu tema "Riscuri, Salvare și Mediu”.

Masa rotundă a coagulat interesul unor reprezentanţi ai autorităţilor, institutelor de învăţământ superior, agenţi economici şi producători/ utilizatori de echipamente în domeniul tematicii abordate.

Evenimentul a prilejuit prezentarea preocupărilor ştiinţifice ale cercetătorilor, precum şi a activităţilor desfăşurate în cadrul laboratoarelor de Riscuri Salvare, Protecţia Mediului şi Analize Fizico – Chimice.

În urma discuţiilor avute cu diferiţi reprezentanţi ai agenţilor economici pe problemele tehnice specifice s-au pus bazele unor noi colaborări.

Masa rotundă s-a finalizat cu o vizită în laboratoarele din cadrul Departamentului Securitate Industrială. Cu această ocazie au fost prezentate participanţilor echipamentele de încercare-cercetare, acestea fiind similare cu cele din ţările europene.


26 septembrie 2014MASA ROTUNDĂ cu tema: „Explozivi de uz civil şi articole pirotehnice”

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de cercetare - dezvoltare - inovare, în data de 26.09.2014 a fost organizată la INCD-INSEMEX Petroşani, în cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice, o masă rotundă cu tema „Explozivi de uz civil şi articole pirotehnice”.

Organizatorii au fost onoraţi de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor, instituţiilor de învăţământ superior, producătorilor şi utilizatorilor de explozivi de uz civil / articole pirotehnice.

În cadrul mesei rotunde s-au prezentat rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul departamentului, s-au purtat discuţii referitoare la aspectele tehnice specifice domeniului şi s-au evidenţiat serviciile oferite de departament.

Majoritatea participanţilor au subliniat oportunitatea organizării unor astfel de evenimente anual, la care să participe toţi factorii interesaţi / implicaţi în acest domeniu.

De asemenea, în cadrul evenimentului s-a efectuat o vizită la laboratoarele de încercări din cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice ocazie cu care au fost prezentate standurile şi echipamentele care constituie infrastructura de încercare utilizată la activităţile specifice.

Mulţumim încă o dată participanţilor cărora le dorim succes în activitate.


2-3 septembrie 2014 - Evaluare instituțională - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protecție Antiexploziva - INSEMEX Petroşani

In perioada 02-03 Septembrie 2014, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protecție Antiexploziva, INSEMEX Petroșani, a primit vizita unei comisii de experți europeni, care a efectuat o evaluare instituțională sub coordonarea Autorității de Cercetare din România, Ministerul Educației Naționale.

În conformitate cu metodologia stabilită prin HG. nr. 1062/2011, această acțiune are ca scop principal evaluarea performanțelor instituționale generate de activitatea de cercetare din țara noastră.

Comisia desemnată a fost formată din cinci profesori universitari din țări cum ar fi: Olanda, Belgia, Franța, Suedia și Polonia, recunoscuți pe plan internațional, ale căror preocupări și realizări se situează în domeniul cercetării fenomenelor de combustie de tip incendiu și explozie, precum și în domeniul aerajului minier.

Întreaga activitate desfășurată de cercetătorii din cadrul INCD INSEMEX, pe perioada 2007-2014, a fost evaluată în prezența observatorilor naționali, reprezentanți ai Autorității de Cercetare din Ministerul Educației Naționale, Ministerul Economiei și Colegiul Consultativ. Comisia a analizat rezultatele obținute și prezentate de către cele opt echipe de cercetare, cât și nivelul infrastructurii de cercetare. Au mai fost evaluate: resursa umană, calitatea actului managerial precum și Planul de Dezvoltare Instituțională pentru următorii 4 ani, 2014-2017.

Rezultatul evaluării instituționale va fi comunicat de către comisia de evaluare în următoarele săptămâni.

Această acțiune a generat oportunități de cooperare de perspectivă, date fiind preocupările comune ale cercetătorilor din România și a celor din țările mai sus menționate. 


 30 iunie 2014 - MASA ROTUNDĂ cu tema: " Aeraj Minier și Ventilație Industrială"

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate de cercetare-dezvoltare- inovare, în data de 30 iunie 2014, a fost organizată la INCD-INSEMEX Petroşani, în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale, o masă rotundă cu tema " Aeraj Minier și Ventilație Industrială".

La masa rotundă au participat reprezentanţi ai utilizatorilor de instalaţii de ventilaţie minieră şi industrială.

În cadrul discuţiilor (pe lângă problemele tehnice specifice fiecărui agent economic reprezentat) s-au punctat şi principalele servicii oferite de departament şi modul lor de accesare şi derulare.


 

30 mai 2014 - MASA ROTUNDĂ cu tema: "Instalaţii şi Echipamente pentru medii Ex"

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate de cercetare-dezvoltare- inovare, în data de 30 mai 2014, a fost organizată la INCD-INSEMEX Petroşani, în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive, o masă rotundă cu tema "Instalaţii şi echipamente pentru medii Ex".

La masa rotunda au participat reprezentanţi ai autorităţilor, institutelor de învăţământ superior, producătorilor şi utilizatorilor de echipamente Ex.

În cadrul discuţiilor (pe lângă problemele tehnice specifice fiecărui agent economic reprezentat) s-au punctat şi principalele servicii oferite de departament şi modul lor de accesare şi derulare.

Masa rotunda s-a finalizat cu o vizită în laboratoarele Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive. Cu această ocazie au fost prezentate participanţilor standurile de încercare-cercetare aduse la nivelul dotării din laboratoarele similare din ţările europene.


 

13-15 mai 2014 Intalnirea anuala a “Grupului Tehnic pentru Carbune 1”

In perioada 13-15 Mai 2014 a avut loc intalnirea anuala a “Grupului Tehnic pentru Carbune 1” din cadrul Fondului de Cercetare pentru Carbune si Otel (FCCO) al Comisiei Europene, intalnire gazduita in acesta an de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani. Expertii europeni s-au intalnit pentru a analiza si dezbate rapoartele anuale, finale si intermediare ale proiectelor desfasurate in cadrul FCCO, unul dintre acestea fiind si proiectul “AVENTO – Advanced Tools for Ventilation and Methane Emissions Control”, proiect desfasurat de INSEMEX Petrosani impreuna cu parteneri din alte 4 tari: Spania, Germania, Polonia si Anglia.

Dupa incheierea prezentarilor, a fost organizata o vizita la sediul INSEMEX Petrosani, unde au fost prezentate in detaliu activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate de catre cercetatorii INSEMEX, expertii europeni aratandu-se impresionati de nivelul  infrastructurii de cercetare disponibila la Petrosani, precum si de calitatea resursei umane de care institutul dispune.


 

12 mai 2014, Petrosani  - Proiect International AVENTO 

Institutul National de Cercetare-Devoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani desfasoara un proiect de cercetare finantat de Comisia Europeana prin Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel (FCCO), proiect in cadrul caruia INSEMEX este parte a unui cosortiu ce cuprinde parteneri din 5 tari diferite: Spania, Germania, Polonia, Anglia, respectiv Romania. Consortiul cuprinde 8 parteneri: institute de cercetare, companii miniere si o universitate.

Acest proiect international are ca scop principal dezvoltarea unor instrumente avansate pentru controlul ventilatiei si a emisiilor de metan. A inceput la jumatatea anului 2012 si se desfasoara pe parcursul a 36 de luni. Intalnirile tehnice dintre parteneri se desfasoara de doua ori pe an, pana acum avand loc 3 intalniri, cea de-a patra fiind organizata de catre INSEMEX Petrosani, in data de 12 Mai 2014.


12 mai 2014, Petrosani - Vizita la INSEMEX a ambasadorului Republicii Islamice Iran 

In data de 12 Mai 2014, Excelenţa Sa, domnul Dr. Bahador AMINIAN JAZI, ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, a vizitat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX.

Domnul Dr. Bahador AMINIAN JAZI a fost impresionat de calitatea activitaţilor desfăşurate de cercetatorii INSEMEX şi de nivelul foarte ridicat al infrastructurii de care institutul dispune, infrastructura ce se poate compara cu cea care se găseşte în alte organizaţii de cercetare de prestigiu din Europa şi de pe plan internaţional.

În urma discuţiilor purtate în cadrul întâlnirii, au fost discutate probleme privind indentificarea de domenii de interes comun pentru Republica Islamică Iran şi România şi pentru identificarea de  viitori parteneri de colaborare pentru institutul din Petrosani. 


 

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate de cercetare - dezvoltare -inovare, INCD INSEMEX Petroşani vă invita sa participaţi la mesele rotunde cu urmatoarele tematici:

Instalații și Echipamente pentru Medii Ex Aeraj Minier și Ventilație Industrială Explozivi de Uz Civil și Articole Pirotehnice Riscuri, Salvare și
Mediu
30 Mai 2014 30 Iunie 2014 26 Septembrie 2014 16 Octombrie 2014

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.