Brevete2018-02-08T10:05:23+00:00

BREVETE DE INVENTIE

Nr.crt.

Denumire invenţie

Autori

Nr. BI / data

1

Tester pentru verificarea explozoarelor miniere. Dr. ing. Ghicioi Emilian,
Dr. ing. Roman Eremia
Dr. ing. Părăian Mihaela,
Ing. Filipovici Adrian

121495 / 28.03.2008

2

Compoziţie utilizată la prevenirea focurilor endogene. Dr. ing. Toth Ion,
Dr. ing. Cioclea Doru
Dr. ing. Spiridon Simion,
Dr. ing. Jujan Constantin

121710 / 28.02.2008

3

Sistem de determinare a distribuţiei impulsului de curent în reţelele explozoare. Dr. ing. Ghicioi Emilian
Ing. Simion Virgil

121789 / 30.04.2008

4

Dispozitiv pentru purificarea gazelor de eşapament. Dr. ing. Toth Ion,
Dr. ing. Cioclea Doru
Dr. ing. Simion Spiridon,
Dr. chim. Baron Octavia

122104 / 30.12.2008

5

Aparat electric cu sursa autonoma de energie pentru prelevarea pulberilor din spatii industriale cu pericol de atmosphere explozive. Dr. ing. Spiridon Simion,
Dr. ing. Ladislau Kovacs
Dr. ing. Dragoş Vasilescu,
Drd. ing. Tiberiu Csaszar

123307/

30.06.2011

6

Aparat de limitare a supratensiunilor tranzitorii, generate de comutaţia în vid, pentru circuitele electirce de joasă tensiune. Dr. ing. Friedmann Martin
Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol
Prep.univ. drd. ing. Dobra Remus
Dr. ing. Moldovan Iosif Lucian

125643/      30.12.2011

7

Aparat pneumatic pentru prelevarea pulberilor din spaţii industriale cu pericol de atmosphere explozive tip ARPSP – 8. Dr. ing. Spiridon Simion
Dr. ing. Ladislau Kovacs
Dr. ing. Dragoş Vasilescu
Ing. Gheorghe Gheţie

126333/      30.12.2011

8

Procedeu de prevenire a combustiilor spontane la minele de huilă. Dr. ing. Toth Ion,
Dr. ing. Lupu Constantin,
Dr. ing. Cioclea Doru,
Ing. Chiuzan Emeric
Ing. Tamaş Dorel,
Ing. Marius – Simion Morar

126308/

28.12.2012

9

Aparat de şoc mecanic pentru condiţionarea articolelor pirotehnice. drd. ing. Edward Gheorghiosu,
dr. ing. Attila Kovacs,
drd. ing. Daniela Carmen Rus,
drd. ing. Cristian Cioară,
ing. Ilici Ştefan

CERERI DE BREVETE

Nr.

crt.

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI
1.  Metodologie de supervizare integrată a acţiunilor de inspecţie şi întreţinere în conformitate cu noua legislaţie în domeniu.  ing. Sorin Constantin Burian,

dr. ing. Constantin Lupu,

dr. ing. Jeana Ionescu,

dr. ing. Darie Marius,

drd. ing. Tiberiu Csaszar,

dr. ing. Lucian Moldovan

a 2011 00351
2. Instalaţie automată de realizare a ciclurilor termice pentru condiţionarea îngrăşămintelor chimice cu conţinut ridicat de azot. drd. ing. Daniela Carmen Rus,

dr. ing. Attila Kovacs,

drd. ing. Edward Gheorghiosu,

drd. ing. Cristian Cioară

ing. Ilici Ştrefan

a 2011 00352

.

3. Metodă de verificare în teren a sistemelor electrice de iniţiere a capselor electrice detonante, integrate în autospecialele de prospecţiuni. dr. ing. Emilian Ghicioi,

dr. ing. Mihaela Părăian,

drd. ing. Leonard Lupu,

drd. ing.Adrian Marius Jurca

a 2011 00353
4. Stand de încercare pentru determinarea câmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare. ing. Florin Păun Adrian,

dr. ing. Mihaela Părăian,

dr. ing. Emilian Ghicioi,

ing. Sorin Sicoi

a 2011 00354
5. Metodă cadru pentru tehnologia de  prevenire a combustiilor spontane la exploatarea huilei cu banc subminat prin inertizare. dr. ing. Ion Toth,

dr. ing. Constantin Lupu,

dr. ing. Doru Cioclea,

drd. ing. Cristian Tomescu,

ing. Emeric Chiuzan

a 2011 00357
6. Sistem interactiv de coordonare a reţelelor de aeraj. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Lupu Constantin,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Marius Şuvar

Ing. Ion Gherghe

a 2011 01262
7. Metodă  de  determinare  cantitativă  a  debitului  de aer  pierdut  prin  spaţiul  exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Ing. Dorel Tamaş

Ing. Corneliu Boantă

Ing. Florin Rădoi

a 2011 01347

 

8. Metodă  de  determinare    a  parametrilor  aerodinamici  Hse  şi  Rse,specifici   spaţiului   exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Drd. ing. Cristian Tomescu,

Ing. Corneliu Boantă

Ing. Florin Rădoi

a 2011 01349
9. Metodă  de  determinare  a  debitului  de aer  pierdut  prin  spaţiul  exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Drd. ing. Cristian Tomescu,

Ing. Emeric Chiuzan

a 2012 00039

 

10. Metodologie de evaluare a interfeţelor de protecţie cu caracteristică liniară pentru instalaţiile de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă. dr. ing. Darie Marius,

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol Laurenţiu,

dr. ing. Sorin Constantin Burian,

dr. ing. Jeana Ionescu,

Prep. univ. drd. ing. Dobra Remus

drd. ing. Tiberiu Csaszar,

dr. ing. Lucian Moldovan

ing. Adriana Andriş

ing. Daniela Botar

a 2012 00476
11. Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane. Dr. ing. Ghicioi Emilian

Dr. ing. Constantin Lupu

Dr. ing. Doru Cioclea

Dr. ing. Ion Toth

Dr. ing. Sorin Constantin Burian

Dr. ing. Artur George Găman

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dr. ing. Jeana Ionescu

a 2013 00197
12. Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune hidrostatică şi temperatură. Drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu

Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. Dragoş Vasilescu

Dr. ing. Attila Kovacs

Ing. Ilici Ştrefan

Drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea

a 2014 00735
13. Metodă de determinare a structurii unei reţele de ventilaţie afectate de un fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Corneliu Boantă

drd. ing. Marius Şuvar

a 2014 00841
14. Metodă de determinare a parametrilor funcţionali la nivelul staţiei principale de aeraj după producerea unui fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

dr. ing. Nicolae Ianc

ing. Adrian Matei

drd. ing. Nicolae Vlasin

a 2014 00842
15. Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă.

 

dr. ing. Darie Marius,

dr. ing. Sorin Constantin Burian,

dr. ing. Jeana Ionescu,

dr. ing. Tiberiu Csaszar,

dr. ing. Lucian Moldovan

dr. ing.Ioan Cosmin Colda

ing. Adriana Andriş

ing. Daniela Botar

a 2014 00943
16. Metodă de determinare a dispersiei gazelor la nivelul abatajelor după producerea unui fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

ing. Corneliu Boantă

ing. Emeric Chiuzan

ing. Dorel Tamas

a 2014 00952
17. Metodă de rezolvare apriori a unei reţele de aeraj afectată de un fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Cristian Tomescu

ing. Vlad Păsculecu

drd. ing. Marius Morar

a 2014 00953
18. Metodă de restabilire a unei reţele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

ing. Emeric Chiuzan

drd. ing. Cristian Tomescu

ing. Corneliu Boantă

drd. ing. Marius Şuvar

dr. ing. Vlad Păsculescu

a 2015 00163
19. Metodă de determinare a eficienţei reţelelor complexe de aeraj. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Marius Darie

dr. ing. Cristian Tomescu

ing. Emeric Chiuzan

drd. ing. Marius Morar

a 2015 00740
20. Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flacării şi a undei de presiune în cazul exploziilor. Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. George Artur Găman

Dr. ing. Lupu Constantin

Dr. ing. Sorin Burian

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dan Sorin Gabor

Dr. ing. Vlad Păsculescu

Drd. ing. Nicolae Vlasin

Drd. chim. Andrei Szollosi – Mota

Drd. ing. Marius Şuvar

Drd. chim. Irina Vasilica Nălboc

a 2015 00739
21. Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de aeraj. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Adrian Matei

ing. Corneliu Boantă

a 2016 00391
22. Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. Maria Prodan

Găman George Artur

Ghicioi Emilian

Lupu Constantin

Cioclea Doru

Păsculescu Vlad

Gabor Dan

Vlasin Nicolae

Jurca Adrian

Szollosi Mota Andrei

Nălboc Irina

Șuvar Marius

a 2016 00750
23. Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. Vlasin Nicolae

Găman George Artur

Ghicioi Emilian

Lupu Constantin

Păsculescu Vlad

Pupăzan Gheorghe Daniel

Prodan Maria

Călămar Angelica Nicoleta

Cioclea Doru

Nălboc Irina

Șuvar Marius

Florea Gheorghe-Daniel

a 2016 00788
24. Metodă de eliminare a caracterului critic asociat construcțiilor de aeraj la nivelul unei rețele complexe. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Adrian Matei

ing. Corneliu Boantă

ing. Emeric Chiuzan

dr. ing. Cristian Tomescu

ing. Marius Simion Morar

a 2016 00907
25. Ultrafast gallery insulation device. Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. Constantin Lupu

Dr. ing. Doru Cioclea

Dr. ing. Ion Toth

Dr. ing. Sorin Constantin Burian

Dr. ing. Artur George Găman

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dr. ing. Jeana Ionescu

 

EP 14186718.4

26 Metodă de caracterizare tridimensională a atmosferelor explozive. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

drd. ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. Cristian Tomescu

drd. ing. Adrian Matei

dr. ing. Marius Morar

a 2017 00455
27. Sistem universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor explozive aer – substanţe inflamabile. Maria Prodan

Ghicioi Emilian

Găman George Artur

Lupu Constantin

Păsculescu Vlad

Vlasin Nicolae

Jurca Adrian

Călămar Angelica

Gabor Dan

Szollosi Mota Andrei

Nălboc Irina

Șuvar Marius

a 2017 00457
28. Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie utilizabil în atmosfere explozive. dr. ing. Darie Marius

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Lupu Constantin

dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Csaszar Tiberiu,

dr. ing. Moldovan Lucian

dr. ing. Colda Ioan Cosmin

ing. AndriAdriana ş

dr. ing. Fotău Dragos

ing. Botar Daniela

dr. ing. Grecea Dănuţ

Lăban Cristian

Pupăzan Daniela

a 2017 00612
29. Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive. ing. Andris Adriana

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Lupu Constantin

dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Darie Marius

dr. ing. Csaszar Tiberiu,

dr. ing. Moldovan Lucian

dr. ing. Colda Ioan Cosmin

ing. Botar Daniela

dr. ing. Grecea Dănuţ

ing. Gabor Dan

Pupăzan Daniela

a 2017 00616
30. Metodă de determinare a timpului critic specific unei atmosfere potenţial explozive. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

drd. ing. Ion Gherghe

dr. ing. Darie Marius

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Nicolae Ianc

drd. ing. Emeric Chiuzan

dr. ing. Cristian Tomescu

drd. ing. Adrian Matei

dr. ing. Marius Simion Morar

drd.ing. Răzvan Drăgăoscu

a 2017 00897
31. Stand de determinare a produsilor de reacţie generaţi de materiale solide combustibile. dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Maria Prodan

dr. ing. Szollosi Mota Andrei

dr. ing Lupu Constantin

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Păsculescu Vlad

dr. ing. Cioclea Doru

dr. ing. Nălboc Irina

drd. fiz. Șuvar Niculina Sonia

dr. ing. Vlasin Nicolae

dr. ing. Şuvar Marius

drd. ing. Rădoi Florin

drd. ing. Chiuzan Emeric

ing. Florea Gheorghe Daniel

drd. ing. Drăgoescu Răzvan

a 2017 00929